Home

TR Dakbedekkingen BV, gevestigd in Leeuwarden, met een vaste kern aan ervaren medewerkers, is gespecialiseerd in het renoveren van bestaande en vervaardigen van nieuwe dak systemen. Haar huidige kennis en ervaring is gestoeld op de nodige opleiding en ontwikkelingen, die ze heeft doorgemaakt op het gebied van productontwikkeling, kwaliteits- en efficiencyverbetering. Wat al die tijd in het beleid centraal heeft gestaan is de sterke PLANMATIGE AANPAK.

Een aanpak die gericht is op het LUISTEREN naar de klant, het deskundig ADVISEREN op maat, het UITVOEREN van eerste klas kwaliteitsdakdekkerswerk en het verlenen van perfecte NAZORG.

Hoofdactiviteit
TR Dakbedekkingen BV, is als erkend aannemer de aangewezen partner voor het aanbrengen, renoveren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies op maat. Ze past daarbij de meest moderne technieken en materialen toe. TR Dakbedekkingen BV is gespecialiseerd in de applicatie van APP, SBS, PVC, EPDM en ECB dakbanen en of membramen. Al deze toplagen kunnen worden toegepast in de combinatie met diverse isolatiematerialen zoals PS, PUR, PIR, MWR en CG.

In de adviezen van TR Dakbedekkingen BV wordt met grote nauwkeurigheid vastgesteld, waaraan de dakbedekkings-constructies moeten voldoen ten aanzien van bouwfysica, windbelasting, levensduur en onderhoudskosten. Door middel van externe- en interne opleidingen worden de medewerkers van TR Dakbedekkingen BV regelmatig bijgeschoold om direct in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de dakenbranche.